เกี่ยวกับเรา

เราดำเนินธุรกิจให้บริการรับซ่อมโซฟา เบาะ เก้าอี้ทุกชนิด เพราะปัญหาเฟอร์นิเจอร์ชำรุดเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 ที่ผ่านมา เราได้ให้ซ่อมเฟอร์นิเจอร์เป็นจำนวนมาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ให้กับเจ้าของผู้ประสบเหตุได้มาก และช่วยลดขยะให้ประเทศได้มากอีกด้วย

โชคอำนวยเฟอร์นิเจอร์

โชคอำนวยเฟอร์นิเจอร์ (คุณนาง)